Plasty

Fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, plastové obaly z potravín, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén a pod.

nepatria sem: znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plas-tové obaly od motorových olejov, molitan

Najbližšie miesto odovzdaniA

Plasty je možné vhodiť do nádob na triedený odpad, ktoré sú pri každom rodinnom a bytovom dome. Pre ušetrenie miesta je nutné napr. flaše zošliapnuť.

Vzduch v PETke

Zaujímavosť: Triedenie a zhodnocovanie plastov v Banskej Štiavnici