Nádoby na triedené zložky komunálneho odpadu

Nádoby na triedené zložky komunálneho odpadu

Modrá nádoba- PAPIER

je odpad, ktorý je zložený iba z papiera alebo lepenky (kartónu).

Patrí sem:

noviny, časopisy, knihy bez tvrdých dosiek, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierové tašky, obaly od vajíčok, rolky toaletného papiera, alebo papierových utierok, použité papierové utierky z WC, stlačené papierové a kartónové obaly – napr. z múky, cukru, soli, krabice od pizze bez plastového trojuholníka a bez zvyškov jedla

Nepatrí sem:

obaly z nápojových kartónov (tzv. viacvrstvové materiály kombinované), obaly z masla, väzbové obaly z kníh, znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), časopisy vložené v igelitovom obale (vybrať časopis z igelitu, igelit dať do plastov), kopírovací papier, faxový papier, použité hygienické vreckovky, vložky, plienky, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov) a pod., použité rukavice a rúška

Čo s ním:

– triedené zložky-plast, sklo, VKM treba vytriediť

– ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu

Žltá nádoba- PATRIA SEM

  • PLASTY
  • NÁPOJOVÉ KARTÓNY
  • KOVOVÉ OBALY

PLASTY sú odpady, ktoré sú zložené iba z plastových častí, hlavne z typu PET, HDPE LDPE, PP.

Patrí sem:

Zošliapnuté NEZÁLOHOVANÉ plastové fľaše od nápojov aj s uzávermi a plastové nádoby od umývacích prostriedkov- (NEMUSIA BYŤ opláchnuté), tégliky a vaničky od potravinárskych výrobkov bez hrubých zvyškov, igelitové, polyetylénové tašky a sáčky, mikroténové sáčky, fólie, plastové výrobky (napr. zubné kefky, CD a DVD obaly, hračky), tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb bez obsahu nebezpečných látok a pod.)

Nepatrí sem:

znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a  motorovým), hrubými zvyškami potravín, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, poloplné tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, vonkajšie žalúzie.

Čo s ním:

– pneumatiky treba odovzdať výrobcovi alebo do autoservisu

– odpad znečistený motorovým olejom a  poloplné tlakové nádoby treba odovzdať pri zbere nebezpečného odpadu

– ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu alebo do objemného odpadu

NÁPOJOVÉ KARTÓNY A KOVOVÉ OBALY

Patrí sem:

stlačené obaly z mlieka, džúsov, smotany a nápojov bez zvyškov nápojov (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály, nezálohované nápojové plechovky (z piva, coca-coly, red-bulu, a pod.), kovové obaly, opláchnuté konzervy z potravín, kovové uzávery z jogurtov, alobaly, od kompótov, od kávy a pod., kovové súdky, neznečistené termo obaly bez zvyškov jedla, prázdne tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb bez obsahu nebezpečných látok a pod.)

Nepatrí sem:

Použité rukavice a rúška, zvyšky potravín, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok, napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, znečistené termo obaly so zvyškami jedla, plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, plechovky a krabice od nápojov so zvyškami nápojov, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, napr. tuby z krémov a pást., mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov) (patria do nebezpečného odpadu, ktorý sa robí 2x za rok, o ktorom vás budeme informovať)

Čo s ním: Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odovzdať do zberní kovov

  • obaly z nebezpečných látok, napr. z chemikálií, motorových, olejov, farieb a pod.- je možné odovzdať 2x ročne počas kalendárneho zberuv obci

Zmena zákona pre plastové a kovové obaly:

od 1.1.2022 je spustený zálohový systém pre komodity plastových fliaš (PET-fliaš) a kovových obalov (plechoviek).

Konečné  dotrieďovanie uskutočňuje organizácia poverená zberom  na dotrieďovacej linke.

Zelené nádoby- SKLO

Patrí sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov, sklenené poháre, poháre od kompótov, sklené črepy, vázy, dózy, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, prázdne ampulky z liekov, tabuľové sklo bez drôtenej vložky (veľkorozmerné časti patria na zberný dvor), fľaše a sklené obaly nie je nutné umývať

Nepatria sem:

-zaváraninové a iné poháre s obsahom- obsah treba dať do kuchynského odpadu,  plexisklo, keramika- patrí na zberný dvor do DSO, zrkadlá, porcelán, žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou, flakóny od parfémov a varné sklo, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky

podzemné kontajnery na Sídlisku na triedené zložky komunálneho odpadu