Nádoby na použitý olej

Nádoby na použitý olej

Použitý kuchynský olej a tuk treba vhodiť v plastovej fľaši bez zbytkov jedla do nádoby na to určenej a označenej nálepkou. Nádoby sa nachádzajú vedľa obecného úradu, na zbernom dvore, pri bytových domoch na Sídlisku, Na Rybníku, na Hlavnej ulici Bohunice, pri športovom areáli, Paderovce- zastávka.

Nepatrí sem: do nádoby sa olej nevylieva!, motorový olej, triedené zložky a zmesový komunálny odpad a iný odpad.