Nádoby na použitý olej

Nádoby na použitý olej

Zhromažďovanie oleja sa uskutočňuje priebežne do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený pri vstupe do dvora Obecného úradu. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.