Nádoby na textil

Nádoby na textil

Patrí sem:

  • čisté a suché šatstvo ( všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň ),
  • topánky ( iba v pároch, nezničené ),
  • doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod.),
  • plyšové hračky.

Nepatria sem:

netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané) odevy, topánky ktoré nemajú pár