Zberný dvor

Zberný dvor

Na zbernom dvore je možné ukladať a zhromažďovať odpady nasledovného charakteru:

Na zberný dvor sa zakazuje voziť a skladovať:

Stredaod 12.00 hod. do 17.00 hod.
Štvrtokod 12.00 hod. do 17.00 hod. – iba kartón a papier
Sobotaod 08.00 hod. do 14.00 hod.