Zberný dvor

Zberný dvor

Na zbernom dvore je možné ukladať a zhromažďovať odpady nasledovného charakteru:

Na zberný dvor sa zakazuje voziť a skladovať:

Telefónny kontakt: 0917 178 718

Streda od 12.00 hod. do 17.00 hod.
Sobota od 08.00 hod. do 14.00 hod.