Recyklačné symboly a značky

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu.

Zelený bod – na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva.

Značka znamená že obal po použití mate vhodiť do zbernej nádoby. V prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný odpad.

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria medzi nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte ich v zberných dvoroch.

Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.

Čislovanie, skratka a symbol Čislovanie a skratka Popis
Materiály z plastov
# 1 PET (PETE) Polyethylentereftalát
# 2 HDPE (PE – HD) Polyethylen s vysokou hustotou
# 3 PVC (V) Polyvinylchlorid
# 4 LDPE (PE – LD) Polyethylen s nízkou hustotou
# 5 PP Polypropylen
# 6 PS Polystyren
# 7 – # 19 Ostatné plasty
PLA, CPLA a RCPLA Bioplasty
Materiály z papieru
# 20 PAP Vlnitá lepenka
# 21 PAP Hladká lepenka
# 22 PAP Papier
# 23 – # 39 Ostatný papier
Materiály z kovu
# 40 FE Železo
# 41 ALU Hliník
# 42 – # 49 Ostatní kovy
Materiály z dreva
# 50 FOR Drevo
# 51 FOR Korok
# 52 – # 59 Ostatní dřevo
Materiály z textilie
# 60 TEX Bavlna
# 61 TEX Pytlovina, juta
# 62 – # 69 Ostatní textilie
Materiály ze skla
# 70 GL Čiré sklo
# 71 GL Zelené sklo
# 72 GL Hnědé sklo
# 73 – # 79 Ostatní sklo
Kompozitný materiál (80-99)
# 80 Papír a lepenka + různé kovy
# 81 Papír a lepenka + plast
# 82 Papír a lepenka + hliník
# 83 Papír a lepenka + ocelový pocínovaný plech
# 84 Papír a lepenka + plast + hliník (Tetra pak)
# 85 Papír a lepenka + plast + hliník + ocelový pocínovaný plech
# 86 – # 89 Více materiálů
# 90 Plast + hliník
# 91 Plast + ocelový pocínovaný plech
# 92 Plast + různé kovy
# 93, # 94 Další materiály
# 95 Sklo + plast
# 96 Sklo + hliník
# 97 Sklo + ocelový pocínovaný plech
# 98 Sklo + různé kovy
# 99 Ostatní materiály

Zdroj:Wikipedia