Bioplasty

Značkou PLA sa označujú produkty z bioplastu, teda materiálu vyrobeného na báze polylaktidov resp. kyseliny polymliečnej.

Značka CPLA je určená pre výrobky z tepluvzdorného bioplastu a značkou RCPLA sa označujú produkty zo stopercentne recyklovaného bioplastu.

Predmety vyrobené z bioplastov sú biodegratovateľné, čo znamená, že sa rozložia. Máte niekoľko možností ako takéto výrobky vytriediť. Môžete ich vyhodiť do kontajnera na bioodpad a v menšom množstve do kompostu.

Pohár z cukrovej trstiny môžete vyhodiť do zmesového odpadu. Síce skončí na skládke, ale tam sa rýchlo rozloží. Ak vyhodíte rozložiteľný bioplast do zmesového odpadu, vyhoďte ho priamo do kontajnera, nevyhadzujte ho v plastovej taške s ostatným odpadom, inak jeho rozloženiu spoľahlivo zabránite.

V prípade bioplastov treba brať do úvahy fakt, že nie všetky bioplasty sú rozložiteľné v domácom komposte. Väčšina bioplastov sa rozloží len v priemyselných kompostéroch.

zdroj: https://smeti.sme.sk/c/22230954/kam-vyhodit-rozlozitelne-bioplasty-pla-cpla-a-rcpla.html

NAJBLIŽŠIE MIESTO ODOVZDANIA