Použité rukavice a rúška (koronavírus)

Odporúča sa nasledovný postup: