Nádoby na sklo

Nádoby na sklo

PATRIA SEM

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľovésklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.