Bioodpad z kuchyne

Z pohľadu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je separácia veľmi dôležitá, pretože biologický odpad tvorí 30 – 45% komunálneho odpadu.

Najbližšie miesto odovzdania

Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne prednostne kompostujeme. Do kompostu patria napr. zvyšky ovocia a zeleniny, čajové vrecká, usadeniny z kávy, škrupiny z vajec, z orechov, kôstky, bezmäsité jedlá a iné..

 

Prečo kompostovať ?