Papier

Papier je možné recyklovať 5-8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

patrí sem:

 • noviny
 • časopisy,
 • knihy bez tvrdých dosiek
 • kancelársky papier
 • zošity
 • katalógy
 • listy
 • obálky
 • letáky
 • výkresy
 • plagáty
 • pohľadnice
 • zakladače
 • krepový papier
 • papierové tašky
 • stlačené papierové a kartónové obaly – napr. z múky, cukru, soli.
 • obaly od vajíčok a rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok

nepatrí sem: 

 • obaly z nápojových kartónov
 • obaly z masla
 • väzbové obaly z kníh
 • znečistený papier (potravinami, farbou, maltou)
 • časopisy s obálkou z plastu (je ju možné oddeliť a do kontajnera vhodiť
  iba papierový vnútrajšok)
 • kopírovací papier
 • faxový papier
 • celofán a voskovaný papier
 • použité hygienické potreby (plienky, vreckovky, vložky)
 • vata
 • obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), patria do plastov
 • kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov) a pod., patria do plastov
 • použité rukavice a rúška (koronavírus)

čo s ním:

 • odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu

NAJBLIŽŠIE MIESTO ODOVZDANIA

Papier je možné odovzdať do kontajnerov na to určených. Pre ušetrenie miesta je nutné krabice rozobrať a zviazať, aby sa v kontajnery znovu nerozložili. Kartón odovzdajte na zbernom dvore.

Tip: rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok nieje možné zrecyklovať .  Papier z ktorého sú vyrobené bol už viackrát recyklovaný. Rolky od  toaletného  papiera a obaly od vajíčok môžu však poslúžiť ako super podpalovač krbu.

Zaujímavosť: Triedenie a zhodnocovanie pepiera v Banskej Štiavnici