Papier

Papier je možné recyklovať 5-8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

patrí sem: noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek, kalendáre bez pružín, kartón

nepatrí sem: papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami, rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajíčok

Najbližšie miesto odovzdania

Papier je možné odovzdať na zbernom dvore do kontajnera na to určeného. Pre ušetrenie miesta je nutné krabice rozobrať.

Tip: rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok nieje možné zrecyklovať .  Papier z ktorého sú vyrobené bol už viackrát recyklovaný. Rolky od  toaletného  papiera a obaly od vajíčok môžu však poslúžiť ako super podpalovač krbu.

Zaujímavosť: Triedenie a zhodnocovanie pepiera v Banskej Štiavnici