Papier

Papier je možné recyklovať 5-8 krát, následne je možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na výrobu recyklovaného papiera, alebo iných produktov ako sú kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

patrí sem:

 • noviny
 • časopisy,
 • knihy bez tvrdých dosiek
 • kancelársky papier
 • zošity
 • katalógy
 • listy
 • obálky
 • letáky
 • výkresy
 • plagáty
 • pohľadnice
 • zakladače
 • krepový papier
 • papierové tašky
 • stlačené papierové a kartónové obaly – napr. z múky, cukru, soli.
 • obaly od vajíčok a rolky toaletného papiera alebo papierových utierok  sa sice nedaju ďalej recyklovať ale je ich mozne vytriedenim energeticky zhodnotiť.

nepatrí sem: 

 • obaly z nápojových kartónov
 • obaly z masla
 • väzbové obaly z kníh
 • znečistený papier (potravinami, farbou, maltou)
 • časopisy s obálkou z plastu (je ju možné oddeliť a do kontajnera vhodiť
  iba papierový vnútrajšok)
 • kopírovací papier
 • faxový papier
 • použité papierové vreckovky
 • vložky
 • plienky
 • celofán a voskovaný papier
 • hygienické potreby (plienky, vreckovky)
 • vata
 • obaly zo sladkostí
 • zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.)
 • kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov) a pod.
 • použité rukavice a rúška (koronavírus)

čo s ním:

 • rolky z toaletného papiera alebo z papierových utierok, papierové utierky, použité papierové vreckovky je možné skompostovať
 • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.

Najbližšie miesto odovzdania

Papier je možné odovzdať do kontajnerov na to určených. Pre ušetrenie miesta je nutné krabice rozobrať. Kartón odovzdajte na zbernom dvore.

Tip: rolky od toaletného papiera a obaly od vajíčok nieje možné zrecyklovať .  Papier z ktorého sú vyrobené bol už viackrát recyklovaný. Rolky od  toaletného  papiera a obaly od vajíčok môžu však poslúžiť ako super podpalovač krbu.

Zaujímavosť: Triedenie a zhodnocovanie pepiera v Banskej Štiavnici