Sklo

Sklo je výborné recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly (fľaše a pod.) možno, pokiaľ sa nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.).

patria sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

Najbližšie miesto odovzdania

Sklo v vhadzujeme do kontajnerov na sklo.

Zaujímavosť:Ako sa recykluje sklo v Nemšovej

Zaujímavosť: Triedenie a zhodnocovanie skla v Banskej Štiavnici