Sklo

Sklo je výborné recyklovateľným materiálom. Sklenené obaly (fľaše a pod.) možno, pokiaľ sa nepoškodia opätovne používať až 75x. Po poškodení je zase možné ich už ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených fliaš, alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.).

patria sem:

 • nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov
 • sklenené poháre
 • poháre od kompótov
 • sklené črepy
 • vázy, dózy
 • sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka
 • prázdne ampulky z liekov
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky (veľkorozmerné
  časti patria na zberný dvor).

nepatria sem: 

 • znečistené sklo
 • plexisklo
 • keramika
 • zrkadlá
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou
 • flakóny od parfumov a varné sklo
 • sklo kombinované s inými látkami
 • žiarovky

Najbližšie miesto odovzdania

Sklo v vhadzujeme do kontajneru na zbernom dvore a do kontajnerov pri domoch na to určených.

Zaujímavosť:Ako sa recykluje sklo v Nemšovej

Zaujímavosť: Triedenie a zhodnocovanie skla v Banskej Štiavnici