Plechovky a kovy

Kovy a plechovky – kovy patria medzi výborne recyklovateľné materiály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recykláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny.

Patria sem: kovové plechovky od nápojov, konzervy, starý kovový riad,kovové výrobky a súčiastky, alobal, kovové obaly

Najbližšie miesto odovzdania

Plechovky a kovové obaly je možné vhodiť do nádob na triedený odpad, ktoré sú pri každom rodinnom a bytovom dome. Pre ušetrenie miesta je nutné plechovky zošliapnuť.

Zaujímavosť : 50 ročný proces rozkladu plechovky v prírode