Molitan

Penová plastická hmota používaná v čalúnictve a ako izolačný materiál

Najbližšie miesto odovzdania

V menšom množstve ho môžete vhodiť do komunálneho odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.