Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý nemožno vytriediť a následne zhodnotiť.

Predtým ako sa rozhodnete vyhodiť čokoľvek do komunálneho odpadu sa zamyslite nad tým či daný obal, použitý výrobok a pod. nieje možné radšej vytriediť. Ušetríte peniaze nielen obecnému rozpočtu ale taktiež sebe ako platiteľovi daní. Triedením odpadu chránite aj životné prostredie.

patrí sem:

 • znečistené obaly, ktoré nie sú vhodné na recykláciu, väzbové obaly z kníh, mokrý, mastný, povoskovaný alebo znečistený papier.asfaltový alebo dechtový papier
 • použité plienky a hygienické potreby
 • plexisklo, zrkadlá
 • porcelán, keramika- patrí na zberný dvor
 • molitan v malom množstve
 • flakóny od parfumov a varné sklo – (nedajú sa ďalej recyklovať)
 • použité rukavice a rúška, respirátory (koronavírus)

nepatria sem:

 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, tráva, konáre
 • veľkorozmerný – stavebný odpad
 • molitan
 • linoleum
 • plastové a kovové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami
 • farby,laky, oleje.

NAJBLIŽŠIE MIESTO ODOVZDANIA

Ak predsa len daný odpad nie je možné vytriediť, tak v tom prípade ho môžete vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad.

Zmesový komunálny odpad nepatrí na zberný dvor. Väčšie množstvo je možné dať pri vývoze vedľa kontajnera vo vreci.

Zaujímavosť :  Skládka komunálneho odpadu Rakovice