Komunálny odpad

Komunálny odpad je odpad, ktorý nemožno vytriediť a následne zhodnotiť.

Predtým ako sa rozhodnete vyhodiť čokoľvek do komunálneho odpadu sa zamyslite nad tým či daný obal, použitý výrobok a pod. nieje možné radšej vytriediť. Ušetríte peniaze nielen obecnému rozpočtu ale taktiež sebe ako platiteľovi daní. Triedením odpadu chránite aj životné prostredie.

Najbližšie miesto odovzdania

Ak predsa len daný odpad nieje možné vytriediť, tak v tom prípade ho môžete vhodiť do nádoby na komunálny odpad.

V prípade, že z nejakého dôvodu máte veľké množstvo komunálneho odpadu, tak takýto odpad môžete priniesť na zberný dvor, kde je vyhradený kontajner.

Zaujímavosť :  Skládka komunálneho odpadu Rakovice