Starý textil a obuv

Zbierame iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil.

patrí sem:pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil.

nepatrí sem:Nezbierame textilným odpad nevhodný na ďalšie použie, a teda nezbierame znehodnotený, poškodený, špinaný a nepoužieľný textil – takýto odpad vhadzujte prosím iba do komunálneho odpadu.

Najbližšie miesto odovzdania

Oblečenie, topánky a texti umiestňujeme do kontajnerov na textil