Staré lieky

Staré lieky sa nevyhadzujú do komunálneho odpadu ani nesplachujú do kanalizácie. Neminuté lieky v pôvodnom obale je možné bezplatne odovzdať v ktorejkoľvek lekárni.

Najbližšie miesto odovzdania

Neminuté lieky v pôvodnom obale je možné bezplatne odovzdať v ktorejkoľvek lekárni.

  • Lekáreň BOHUNICE, Sídlisko 337/14