Pneumatiky

Opotrebované pneumatiky nespadajú pod nakladanie s komunálnym odpadom a teda ich zber a ďalšie nakladanie nezabezpečuje obec.

Konečný užívateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať ju distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Najbližšie miesto odovzdania

Každý distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatiky na trh, po celú prevádzkovú dobu. Ľudovo povedané, ide o všetky servisy, pneuservisy, predajne a dokonca aj o e-shopy. Pritom nesmú zákazníkom vnucovať kúpu nových pneumatík ani iného produktu či služby.

Zaujímavosť: Recyklácia pneumatík