Polystyrén

Polystyrén sa nachádza skoro v každom obale elektrospotrebiča. Triedime iba neznečistený polystyrén.

Najbližšie miesto odovzdania

Polystyrén je možné odovzdať na ekodvore.