Igelitové tašky

Najbližšie miesto odovzdania

Tašky je možné vhodiť do nádob na triedený odpad, ktoré sú pri každom rodinnom a bytovom dome.

TIP:  Namiesto igelitovej tašky  používajte plátenú tašku, alebo si v obchode zoberte prázdnu krabicu, ktorú doma vhodíte do nádoby na papier alebo odovzdáte na zbernom dvore.