Staré automobily

V zmysle zákona je možné vyradiť vozidlo kategórie M1, N1, a L2 z evidencie motorových vozidiel, len na základe potvrdenia od autorizovaného spracovateľa.

Najbližšie miesto odovzdania

Zaujímavosť : Spracovanie autovraku

Zaujímavosť : Recyklácia skla v Šelpiciach