Starý nábytok, koberce a veľkorozmerný odpad

Drevený a čalúnený nábytok, postele a iný veľkorozmerný odpad

NAJBLIŽŠIE MIESTO ODOVZDANIA

  • Rozobraný starý nábytok a koberce je možné odovzdať na zbernom dvore.