Starý nábytok, koberce a veľkorozmerný odpad

Drevený a čalúnený nábytok, postele a iný veľkorozmerný odpad

Najbližšie miesto odovzdania

  • Starý nábytok a koberce je možné odovzdať na zbernom dvore.