Farby, riedidlá, chemické látky

Farby, riedidlá, oleje, chemikálie a obaly od nich znečistené

Najbližšie miesto odovzdania

  • Farby, riedidlá, oleje chemikálie a obaly od nich znečistené je možné odovzdať 2x ročne počas kalendárneho zberu v obci.