Psie exkrementy

Častokrát sa stretávame s tým, že majitelia psov nemajú žiadnu ohladuplnosť voči svojmu okoliu. Zbieranie psích výkalov po venčení je unás rarirou. Odstránenie výkalov je však povinnosťou majitela . Obec má platne VZN 88, kde je presne definované čistenie verejných priestranstiev.

KDE SA ZBAVIŤ ODPADU

Psie exkrementy zabalíme do igelitového vrecka a vyhodíme do komunálneho odpadu alebo do nádob na to určených.