Psie exkrementy

Častokrát sa stretávame s tým, že majitelia psov nemajú žiadnu ohľaduplnosť voči svojmu okoliu. Zbieranie psích výkalov po venčení je u nás raritou. Odstránenie výkalov je však povinnosťou majiteľa . Obec má platne VZN 88, kde je presne definované čistenie verejných priestranstiev.

KDE SA ZBAVIŤ ODPADU

Psie exkrementy zabalíme do igelitového vrecka a vyhodíme do zmesového komunálneho odpadu alebo do nádob na to určených, rozmiestnených po obci.