Zero waste – Život bez odpadov

Zero Waste, alebo po  slovensky Život bez odpadov je označenie pre životný štýl, ktorý poporuje opätovné používanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania, alebo ich spalovanie. Táto filozofia hovorí, že všetky zdroje by mali byť využíváné opätovne rovnako ako sa tomu deje v prírode.

Zásady

Krok 1: Zamietnuť (čo nepotrebujeme)
Krok 2: Zredukovať (čo potrebujeme a nemôžeme zamietnuť)
Krok 3: Zužitkovať (čo spotrebovávame a nemôžeme zamietnuť alebo zredukovať)
Krok 4: Zrecyklovať (čo nemôžeme zammietnuť, zredukovať, alebo zužitkovať)
Krok 5: Zkompostovať (ostatné)

Viac informácií a nápadov ako žiť bez odpadov sa dozviete napríklad na stránke Zerowasteslovakia.sk